Dane teleadresowe

Zainstaluj wtyczkę Flash!

 

CENTRALA ABW W WARSZAWIE

Adres:
ul. Rakowiecka 2A
00-993 Warszawa
email: poczta@abw.gov.pl

ZESPÓŁ PRASOWY ABW:

tel. (22) 585-92-92 (w godz. 8:15 – 16:15)
email: rzecznik@abw.gov.pl

OFICER DYŻURNY GŁÓWNEGO STANOWISKA KIEROWANIA ABW:
tel. (22) 585-82-21, FAX (22) 585-84-88

Bezpieczeństwo teleinformatyczne:
monitorowanie importu - fax (22) 58-58-314
certyfikacja - fax (22) 58-57-903
szkolenia z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego (22) 585-87-32, fax (22) 585-87-92

Ochrona Informacji Niejawnych:
Szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych - szkolenia.doin@abw.gov.pl, tel. (22) 585-84-92 lub (22) 585-79-29,  fax (22) 585-79-29
Bezpieczeństwo przemysłowe - przemyslowe.bezpieczenstwo@abw.gov.pl, fax (22) 585-87-94
Ochrona informacji niejawnych międzynarodowych - nsa@abw.gov.pl
Pozostałe - doin@abw.gov.pl

Skargi i wnioski:
tel. (22) 585-91-92 (w godz. 8:15 – 16:00)

Redakcja strony internetowej ABW:
webmaster@abw.gov.pl

 

 

 


DELEGATURA ABW W BIAŁYMSTOKU

Adres:
ul. Żurawia 69
15-535 Białystok

Dyrektor:
ppłk Rafał Rokicki

Rzecznik prasowy:
mjr Małgorzata Niebrzydowska tel. (85) 654-92-07

Oficer dyżurny:
tel. (85) 654-48-06, 654-92-10

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie ochrony informacji niejawnych:
tel. (85) 654-94-04

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego:
tel. (85) 654-94-28

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie zamówień publicznych:
tel. (85) 654-93-05
 

DELEGATURA ABW W BYDGOSZCZY

Adres:
ul. Ogińskiego 28
85-092 Bydgoszcz

Dyrektor:
ppłk Danuta Łopińska

Rzecznik prasowy:
ppłk Dagmara Sypniewska (52) 375-62-95

Oficer dyżurny:
tel. (52) 375-61-09/08

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie ochrony informacji niejawnych:
tel. (52) 375-61-89/30

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego:
tel. (52) 375-61-99

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie zamówień publicznych:
tel. (52) 375-61-38

Informacja dla kandydatów do służby w ABW:
kadry.bydgoszcz@abw.gov.pl
 

 

DELEGATURA ABW W GDAŃSKU

Adres:
ul. Okopowa 9
80-819 Gdańsk

p.o. Dyrektor:
kpt. Piotr Dąbrowski

Rzecznik prasowy:
ppłk Marzanna Bernecka tel. (58) 764-45-94

Oficer dyżurny:
tel. (58) 301-34-30

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie ochrony informacji niejawnych:
tel. (58) 764-44-03

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego:
tel. (58) 764-44-69

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie zamówień publicznych:
tel. (58) 764-45-49
 


DELEGATURA ABW W KATOWICACH

Adres:
ul. Lompy 19
40-038 Katowice

Dyrektor:
mjr Andrzej Stróżny

Rzecznik prasowy:
por. Tomasz Góralczyk tel. (32) 200 51 78

Oficer dyżurny:
tel. (32) 200-51-21

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie ochrony informacji niejawnych:
tel. (32) 200-50-50

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego:
tel. (32) 200-52-80/70

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie zamówień publicznych:
tel. (32) 200-51-10

Informacja dla kandydatów do służby w ABW:
kadry.katowice@abw.gov.pl


DELEGATURA ABW W KRAKOWIE

Adres:
ul. Mogilska 109
31-571 Kraków

Dyrektor:
płk Grzegorz Szczukocki

kpt. Agnieszka Sokołowska-Łaba tel. (12) 254-31-03

Oficer dyżurny:
tel. (12) 254-31-11

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie ochrony informacji niejawnych:
tel. (12) 254-31-21

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego:
tel. (12) 254-31-02

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie zamówień publicznych:
tel. (12) 254-31-42
 


DELEGATURA ABW W ŁODZI

Adres:
ul. Północna 38/40
91-425 Łódź

Dyrektor:
płk Dariusz Seroka

Rzecznik prasowy:
mjr Mariusz Stasiak tel. (42) 635-05-89

Oficer dyżurny:
tel. (42) 632-92-10, 635-05-50

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie ochrony informacji niejawnych:
tel. (42) 635-04-25

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego:
tel. (42) 635-04-61

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie zamówień publicznych:
tel. (42) 635-04-90
 


DELEGATURA ABW W LUBLINIE

Adres:
ul. Narutowicza 73
20-019 Lublin

Dyrektor:
ppłk Waldemar Ligaj

Rzecznik prasowy:
kpt. Jakub Tatarczak tel. (81) 521-33-15

Oficer dyżurny:
tel. (81) 521-34-99

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie ochrony informacji niejawnych:
tel. (81) 521-32-20

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego:
tel. (81) 521-31-11

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie zamówień publicznych:
tel. (81) 521-33-41
 


DELEGATURA ABW W OLSZTYNIE

Adres:
ul. Partyzantów 17
10-524 Olsztyn

p.o. Dyrektor:
kpt. Michał Tomczak

Rzecznik prasowy:
ppłk Maciej Żołnowski tel. (89) 539-62-73, 609-461-651

Oficer dyżurny:
tel. (89) 527-62-07

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie ochrony informacji niejawnych:
tel. (89) 539-61-14

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego:
tel. (89) 539-63-13

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie zamówień publicznych:
tel. (89) 539-62-68
 


DELEGATURA ABW W OPOLU

Adres:
ul. Nysy Łużyckiej 23
45-034 Opole

p.o. Dyrektor:
ppłk Grzegorz Król

Rzecznik prasowy:
kpt. Barbara Markiewicz tel. (77) 401-51-34

Oficer dyżurny:
tel. (77) 451-21-30, 401-51-65, fax (77) 401-52-60

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie ochrony informacji niejawnych:
tel. (77) 401-51-06

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego:
tel. (77) 401-51-99

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie zamówień publicznych:
tel. (77) 401-52-04
 


DELEGATURA ABW W POZNANIU

Adres:
ul. Rolna 53
61-487 Poznań

Dyrektor:
mjr Mariusz Tasior

Rzecznik prasowy:
ppłk Dariusz Bogaczyk 
tel. (61) 647-11-00 lub (61) 647-11-02

Oficer dyżurny:
tel. (61) 647-10-55

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie ochrony informacji niejawnych:
tel. (61) 647-11-20 lub (61) 647-11-21

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego:
tel. (61) 647-15-02

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie zamówień publicznych:
tel. (61) 647-14-07


DELEGATURA ABW W RADOMIU

Adres:
ul. 11 Listopada 43
26-600 Radom

Dyrektor:
płk Paweł Skowronek

Rzecznik prasowy:
kpt. Małgorzata Pawlak (48) 345-67-38

Oficer dyżurny:
tel. (48) 345-61-39

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie ochrony informacji niejawnych:
tel. (48) 345-64-12

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego:
tel. (48) 345-64-21

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie zamówień publicznych:
tel. (48) 345-64-59
 


DELEGATURA ABW W RZESZOWIE

Adres:
ul. Dąbrowskiego 30
35-036 Rzeszów

Dyrektor:
płk Paweł Żuczek

Rzecznik prasowy:
ppłk Krzysztof Cisło
tel. (17) 861-51-34, tel. kom. 695 675 408

Oficer dyżurny:
tel. (17) 861-52-44

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie ochrony informacji niejawnych:
tel. (17) 861-52-59

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego:
tel. (17) 861-53-34

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie zamówień publicznych:
tel. (17) 861-51-12
 


DELEGATURA ABW W SZCZECINIE

Adres:
ul. Małopolska 15
70-515 Szczecin

Dyrektor:
płk Marek Hałasiński

Rzecznik prasowy:
ppłk Wojciech Mikołajuk tel. (91) 821-52-43

Oficer dyżurny:
tel. (91) 431-00-82

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie ochrony informacji niejawnych:
tel. (91) 489-09-74

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego:
tel. (91) 489-16-37

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie zamówień publicznych:
tel. (91) 486-02-52
 

 

DELEGATURA ABW WE WROCŁAWIU

Adres:
ul. Druckiego-Lubeckiego 2
50-036 Wrocław

p.o. Dyrektor:
ppłk Wojciech Tabatowski

Rzecznik prasowy:
st. chor. Bartosz Orłowski tel. (71) 340-51-35 tel. kom. 695-820-594

Oficer dyżurny:
tel. (71) 340-53-15

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie ochrony informacji niejawnych:
tel. (71) 340-53-21

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego:
tel. (71) 340-53-44

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie zamówień publicznych:
tel. (71) 340-53-38
 


DELEGATURA ABW W ZIELONEJ GÓRZE

Adres:
ul. Fryderyka Chopina 16
65-031 Zielona Góra

Dyrektor:
ppłk Marek Szczepański

Rzecznik prasowy:
ppłk Sławomir Suchecki tel. (68) 451-65-67, tel. kom. 600-061-161

Oficer dyżurny:
tel. (68) 451-65-82

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie ochrony informacji niejawnych:
tel. (68) 451-65-30

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego:
tel. (68) 451-65-22, 451-65-24

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie zamówień publicznych:
tel. (68) 451-66-17
 

 

 

 

A
A+
A++
Drukuj
PDF

Data publikacji 24.08.2009
Data publikacji 24.08.2009
Data modyfikacji 17.08.2017
Administrator BIP Rejestr zmian
Autor :
Opublikowane przez Administrator BIP