Strona główna

 

AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
NAZWA Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
RODZAJ urząd administracji rządowej
LOKALIZACJA woj. mazowieckie, pow. warszawski
KOD 00-993
MIEJSCOWOŚĆ Warszawa, ul. Rakowiecka 2A
Szef ABW gen. bryg. Dariusz ŁUCZAK
Zastępca Szefa ABW płk Kazimierz MORDASZEWSKI
Zastępca Szefa ABW płk Jacek GAWRYSZEWSKI
Zastępca Szefa ABW Piotr MARCINIAK
KONTAKT e-mail: poczta@abw.gov.pl
(ABW zastrzega sobie prawo do nieodpowiadania na wszystkie listy)
Oficer dyżurny ABW 
tel. (22) 58-57-910, (22) 58-59-110
Skargi i wnioski
tel. (22) 58-59-192 (w godz. 8.15 - 16)
Rzecznik ABW
płk Maciej Karczyński
tel. (22) 58-59-191, 58-59-292 (w godz. 8:15 - 16:15)