Strona główna

 

AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
NAZWA Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
RODZAJ urząd administracji rządowej
LOKALIZACJA woj. mazowieckie, pow. warszawski
KOD 00-993
MIEJSCOWOŚĆ Warszawa, ul. Rakowiecka 2A
P.O. Szef ABW prof. dr hab. Piotr POGONOWSKI
Zastępca Szefa ABW płk Kazimierz MORDASZEWSKI
Zastępca Szefa ABW płk Jacek GAWRYSZEWSKI
Zastępca Szefa ABW Piotr MARCINIAK
KONTAKT e-mail: poczta@abw.gov.pl
(ABW zastrzega sobie prawo do nieodpowiadania na wszystkie listy)
Oficer dyżurny ABW 
tel. (22) 58-57-910, (22) 58-59-110
Skargi i wnioski
tel. (22) 58-59-192 (w godz. 8.15 - 16)
Rzecznik ABW
płk Maciej Karczyński
tel. (22) 58-59-191, 58-59-292 (w godz. 8:15 - 16:15)